AVTAL ÖREBRO

Svenska Bridgeförbundets avtal med Örebrokompaniet är förlängt.

Det avtal som reglerade förhållandet mellan Örebro Kommuns marknadsbolag ”Örebrokompaniet” och Svenska Bridgeförbundet löpte ut i och med Bridgefestivalen 2023. Sedan förra året har en dialog förts mellan de två parterna, och det har hela tiden förelegat ett ömsesidigt intresse av att förlänga avtalet.

Nu har ett avtal med en längsta löptid om ytterligare 5 år tecknats, i vilket ingår en sponsring från Örebrokompaniets sida.

Ett avtal är även under slutförhandling med Conventum Arena för samma löptid.

Se även press-release från Örebrokompaniet: https://www.mynewsdesk.com/se/orebrokompaniet/pressreleases/klart-bridgefestivalen-blir-kvar-i-oerebro-3218085

För Festivalkommittén

Micke Melander – Martin Löfgren

Samarbetspartners