PO Sundelin invald i EBL:s Hall of Fame

2017 skapade EBL ett bridgens Hall in Fame.
Man inledde med att välja in åtta spelare och fyller sedan på med ett par, tre per år där medlemsländerna får nominera kandidater och tidigare medlemmar i gruppen, medlemmarna i spelarnas rådgivande kommitté samt IBPA (bridgepressens) presidenten, Barry Rigal sedan väljer ut de nya som släpps in.

2020 valdes tre personer in, Boye Brogeland, Norge, Catherine d’Ovidio, Frankrike samt vår egen PO Sundelin.
PO har vunnit många titlar som spelare, såväl internationellt som nationellt, den senaste i SM Lag veteran 2019 där han tog guldet tillsammans med lag Glopson i SM Lag veteran.
Utöver det har PO varit med vid så gott som samtliga internationella mästerskap under minst ett par årtionden, där bl.a. som medlem i EBL:s appeals committee, EBL Disciplinary Commission, EBL Systems Committee (där han numera är ordförande) samt som den absolut bästa kommentator man kan få vid mästerskapens ramateater.
PO:s insatser för våra svenska elitjuniorer är kända, det finns förmodligen ingen som har gjort så mycket skillnad som PO vad det gäller den kunskap som han delat med sig av.
Ett mycket välförtjänt utnämnande!

Här finns ett exempel på hur PO på ett kort och pedagogiskt sätt undervisar världens juniorer genom videoklipp vid ett JVM.
PO berättar

Hall of Fame