EBL General Assembly

På lördagen hölls EBL:s motsvarighet till Sveriges Riksstämma, EBL General Assembly.

Den avgående presidenten, vår svenske Jan Kamras höll punkterna föredömligt korta tills det kom till valen av först president och sedan ledamöter till den verkställande kommittén.

Här undvek man modern teknik och delade istället ut någon form av valsedlar genom upprop av varje röstande land och utdelande av så många lappar som landet hade röster. På dessa lappar fick man sedan kryssa för sina kandidater och posta i en övervakad röstlåda. Detta skedde först en gång för presidentval och sedan ytterligare en gång för val av ledamöter. Däremellan skedde rösträkning som tog ca 30 respektive 60 minuter.

EBL:s nya Executive Committee

Ida Grönkvist

Ida Grönkvist, 27 år, jurist, elitspelare, världsmästare, språkbegåvad, från Örebro, i dag boende i Stockholm. Ja listan kan göras lång för att beskriva denna coola unga kvinna, men vi stannar där så länge.
Ida blev idag invald i EBL:s Executive committee, det är stort, riktigt stort!

Vad Ida kommer att syssla med i kommittén är inte riktigt klart. Hon kikar själv lite på det urval av kommittéer som är etablerade samt för en dialog angående vilka behov som finns. Dam, men även juniorkommittén är de som för dagen känns mest aktuella. Ida är som jurist även intresserad av den typen av ärenden så tiden får utvisa vad det blir och oavsett kommer Ida med säkerhet att göra ett bra arbete.

Jan Kamras

Jan Kamras avgår som president när mästerskapet i Funchal är över. Erik Laurent fån Nederländerna blev vald till ny president. För Jan väntar nya äventyr då han förväntas bli vald till president i WBF under det möte som sker i Wroclaw under öppna VM i höst.

EBL nyhet