Årsmöte 2021

Dokument för Årsmötet 2021
01. Föredragningslista
02. Röstlängd
03. Verksamhetsberättelsen
04. Tävlingsledarens verksamhetsberättelse
05. Balansrapport
06. Resultatrapport
07. Revisorernas berättelse
08. Motioner
09. Valberedningens förslag

Kompletterande dokument
Spelschema Dalabridgen 2021-2022
Ekonomisk rapport jämfört föregående år

balansrakning_2020-2021.pdfEkonomisk rapport 1 (2)
resultatrakning_2020-2021.pdfEkonomisk rapport 2(2)