Forum » Ruter och Bridgemate » Verifiering utspelskort i BM?

Verifiering utspelskort i BM?

11 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Anders Eriksson
Verifiering utspelskort i BM?

Har läst BM-manualen och där står att man kan låta BM verifiera inmatat utspelskort när öst har kontrollerat inmatningen.
Tycker det låter som en utmärkt kontroll både att rätt spelförare angetts och att man matar in rätt bricka och att brickan inte har vridits.
Visserligen kan det ju slumpa sig att samma spelare har det angivna kortet även på felaktigt angivet bricknummer (25% risk) men det är ju bättre än ingen kontroll.

Provat att slå på denna kontroll i BM inställningarna i Ruter men får det inte fungera.
Ruter styr inställningarna för BM.
Matade avsiktligt in fel kort som spelaren inte har men BM protesterade inte efter att öst sagt OK.
Given finns i BM så kontrollen borde kunna fungera.
Någon som använder denna kontroll och vet hur man får igång den?

Mvh, Anders

Johnny Petersson
Bild för Johnny Petersson

Sällskapet Ronneby använder denna inställningen, maila mig johnny.petersson@sodra.com så kan jag fixa kontakt med rätt person.

Ola Brandborn

Givetvis så fuskar inga svenska spelare, det är inte det mitt inlägg handlar om, men denna typ av data är väldigt nyttig att ha tillgång till, jag tänker då på de fuskande spelarna som ”beställde” utspel från sin partner.

Finns denna data kring utspelskort (som man vet är verifierad och inte bara mer eller mindre slumpmässigt inmatad) så kan en databasintresserad person relativt enkelt sålla ut par som gör lyckade utspel alltför ofta (och inte tillräckligt ofta gör misslyckade utspel).

Anders Eriksson

Visst kan man sedan göra sådan statistik men då bör man först ha en allvarlig misstanke.
Sedan gäller det att ha en någorlunda stor mängd tävlingar att hämta data från samt att man ska klassa respektive utspel som mer eller mindre naturliga respektive lyckade.
Det hela är ju sedan inte komplett informationsmässigt för egentligen bör man även ha med vilken information som kommit fram i budgivningen.
Inkliv och dubblingar är ju tillåten information som kan ha gett ledtrådar till lyckade utspel.

Mitt syfte med kontrollen är helt enkelt att minska antalet oavsiktliga felinmatningar.
Främst då när man av misstag matar in kontraktet på fel bricknummer vid delade brickor.

Anders Eriksson

Visade sig att våra Bridgemate på klubben inte var uppdaterade på flera år och därmed inte hade denna funktion. Ruter och Bridgemate Control har hållits uppdaterade av tidigare ansvarig men missats att även dosorna har ett program som kan behöva uppdateras. Ordnade uppdateringen och sedan gick det utmärkt att dosan verifierade utspelskort.
Misstänker att det kan vara många klubbar ute i landet som bara använder dosorna precis som de levererades utan att någonsin uppdatera dem.
Tack till Thomas Rosenström, Ronneby, som hjälpte mig med tips.

Jan-Inge Troedsson

Anders Eriksson skrev:


Visade sig att våra Bridgemate på klubben inte var uppdaterade på flera år och därmed inte hade denna funktion.

Vilken är versionen ska man ha, för att kunna verifiera utspelskortet?

Thomas Winther

Senaste versionen av Ruter är 4.11

Anders Eriksson

Firmware i Bridgemate dosorna krävs det version 2.2.1 vilken kom i mars 2016. Vilken version du har nu syns i startskärmen eller inne i TL menyn. Generellt bör man hålla dosorna och servern uppdaterade då det ingår buggrättningar som ökar stabiliteten på systemet.

Johan Nilsson

Borde då inte registrering av utspelskort göras efter resultatets inmatning?
Annars är det ju lätt för nord att kontrollera känsliga kort hos utspelshanden?

Johnny Petersson
Bild för Johnny Petersson

Håller med dig. Risken finns att man får t.ex. ru 8 i utspel men slår in kl Kung för att se om den sitter på utspelhanden…då är masken 100%. Tror inte någon gör detta men man borde eliminera möjligheten.

Anders Eriksson

Det är ingen risk för sådant fusk.
Bridgemate gör kontrollen först efter att öst/väst verifierat efter fullbordad inmatning av resultat på brickan.

Logga in för att kommentera