Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1401 Fel förklaring

LK 1401 Fel förklaring

4 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1401 Fel förklaring

[giv=Deal”7543.97.AKQ643.J 6.K83.T75.AK9765 AKQJ8.QT42.J92.3 T92.AJ65.8.QT842”; Board ”45”;
Auction”P P 1S P 2NT =1= P 3D P 4S P P P”;
Note”1: Förklarades som 5-5 i lågfärgerna”]

Resultat +650 NS
Utspel 8

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:

Öst frågade vad 2NT betydde, fick svaret minst 5-5 i lågfärger. Därför valde Öst att säga pass om han får veta att det är Stenbergs så bjuder han 3 och partnern stöttar till 5 Nord kommer då bjuda 5. Frågan är vad Väst spelar ut. Bara vid ett annat bord spelades det ut annat än singel. Jag dömde 50% 5= och 50% 5-1.
Lag 12C och 21B

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck Ö-V

Väst hävdar att han kommer spela ut ♣ som är partnerns bjudna färg. Därför är de inte nöjda med 50%.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck N-S

Nord kommer bjuda 5 över 5♣.

LK:s beslut med domslut och motivering:

Fall avgjort vid Festivalen av ett jourhavande LK på plats i Örebro. Här har skett ett muntligt sammanträde med inblandade parter. För samtliga fall som är avgjorda på det sättet kan det finnas fakta som inte framgår av det skriftliga materialet.

Domarna publiceras som en redogörelse för vilka domar som har skett under Festivalen. Domarna har inte samma prejudicerande värde som en ordinarie LK-dom. .

Vid flera andra bord har budgivningen gått 1-4, det innebär att vid flera bord fick Öst aldrig möjligheten att bjuda 3♣.
Om Öst-väst kommer i 5♣ kommer Nord enligt egen utsago bjuda 5. Det gör det mindre sannolikt att Väst kommer spela ut . Samtidigt är det inte helt säkert att Öst kommer bjuda 3♣. För att skipa rättvisa utdöms en viktad score på 25% för 5= och 75% 5-1.

Det innebär att tävlingsledarens domslut ändras till 25% 5= och 75% 5-1
Tillämpliga lagar 12C, 21B.
Depositionsavgift återlämnad.
Christer Grähs (ordf), Carl Ragnarsson, Torbjörn Gustavsson

Björn Ohlsson

Vad betyder (1, 2NT och) 3 systemenligt? Var 4 ett självklart bud?

/B

Torbjörn Gustavsson

Det var ju rätt länge sedan, men jag vill minnas att vi konstaterade att det var en Stenbergs-budgivning, och att Nord efter 3 alltid skulle bjuda utgång och inte heller skulle släppa motståndarna på 5-läget.

Björn Ohlsson

Att bjuda mindre än utgång är väl aldrig ett alternativ, men däremot att bjuda ’mer’, t.ex 4.

/B

Logga in för att kommentera