Soppbridge framflyttad

P g a av sjukdom framflyttas Soppbridgen den 4 nov till den 18 nov.