SOPPBRIDGE!

Under onsdagsspelet den 9 mars bjuder BKK på köttsoppa!
Välkomna!