Covidfall

Tyvärr måste vi meddela att en spelare som spelade i söndags (26 sep) samt onsdags (29 sep) har idag, fredag 1 okt, fått besked om positivt Covid 19-test.
Vi uppmanar er som var här vid dessa tillfällena vara extra uppmärksamma på symptom.
Verksamheten kommer att fortgå om inga ytterligare fall uppkommer.
//Styrelsen