Upprop - vintern är här

Tidernas kortaste höst? För ett par veckor sedan konstaterade vi att sommaren nätt och jämnt övergått i höst och nu tycks vintern redan ha kommit. Förutom vackra vyer innebär det också att det blir svårare att ta sig fram och klubben har ett eget ansvar för snöröjningen.

Under veckan som gått har vår ordförande Claes Ripa helt på egen hand tagit hand om uppgiften, vilket har tagit många timmar i anspråk. Detta är naturligtvis ohållbart i längden, så därför vädjar vi till klubbens alla arbetsföra medlemmar om hjälp, ingen vill ju att någon råkar illa ut på vår parkering.

Ju fler vi blir desto mindre arbetsinsats för var och en. Kontakta Claes Ripa eller skicka ett mail till bktresang@gmail.com om du kan tänka dig att ge klubben ett handtag.

Tack på förhand!