Fadderbridge - ta hand om våra nybörjare

Under pandemin har som bekant många verksamheter drabbats hårt. Inom bridgen har intäkterna uteblivit, och medlemmar har av olika anledningar försvunnit från oss. När vi nu är igång igen väntar stora utmaningar.

Något som är positivt är att våra kurser som nu är i full gång igen, lockat många deltagare, inte minst nybörjarkurserna. Där har vi ett 20-tal deltagare som kämpar med att tränga in i bridgens mysterier.

Vi som spelat ett tag, vissa i väldigt många år, har kanske glömt bort hur skrämmande man nog tyckte att tävlingsbridge lät i början. ”Jag, som nästan inte kan något om bridge, ska spela mot rutinerade spelare.”

Både för ekonomins och för återväxtens skull, är det synnerligen viktigt att ”fånga upp” dessa nybörjare och att på ett tryggt sätt lotsa dem in i bridgevärlden.

Ska bridgen kunna överleva måste vi som är etablerade spelare ta vårt ansvar, och ta hand om nykomlingarna innan de försvinner bort igen. Vi söker nu medlemmar som kan tänka sig att ställa upp som faddrar, att vid ett eller flera tillfällen, onsdag eftermiddag eller torsdag kväll, spela med en av våra nya medlemmar.

Anmäl dig redan nu genom att kontakta Marianne Witting eller genom att skicka ett mail till klubben, bktresang@gmail.com. Givetvis spelar du gratis vid dessa tillfällen.

Tillsammans är vi starka!

/Utbildningsgruppen