Styrelsemöte

Information från BK Hudiks styrelsemöte 27 maj

Klubben har inte kunnat arrangera en tävling sen 12 mars, så, såklart var ekonomi en prioriterad punkt. Kostnaderna har vi kvar, men inga pengar in.
Ett stort tack till Niklas som gått med på halv hyra fram till månadsskiftet augusti/september. Kanske vi kan starta säsongen då i början av september. Vi håller tummarna. Vi tog ett beslut att skicka ut ett brev till våra medlemmar om stöd till våra fasta kostnader, Bra respons och hittills har 23 personer anammat detta och bidragit med varierande belopp. Kul!
Vi fick ställa in vårt årsmöte i maj och enligt våra stadgar, paragraf 6, så ska årsmötet hållas under maj månad. Detta var ju inte möjligt, så nu är tanken att vi har vårt årsmöte någon gång i september. Frågan gick runt i styrelsen om alla var villiga att ställa upp på detta och det var OK. Händer det inget speciellt på vårt då försenade årsmöte, så ställer styrelsen upp för omval fram till maj 2021.
Det är möjligt om man vill låna lokalen för fyrmanna eller liknande spel så är det OK. Vi har fixat så det finns handsprit på våra bord. Blir det drastiska ändringar i folkhälsomyndighetens anvisningar kanske klubben kan pröva spela nån tävling under juli/augusti.

Styrelsen BK Hudik