Spelstart efter Coronauppehållet

Vi startar 15 juni

Torsdagen 10/6 hade styrelsen i BK Hudik möte, varvid beslut togs att återstarta spelverksamheten i klubblokalen.

Så nu har vi äntligen kommit till en punkt där vi känner att vi kan starta upp bridgespelandet igen – om än med vissa försiktighetsåtgärder.
Vid spel under juni månad kommer vi att använda visir, som tilldelas er vid ankomst till lokalen.
Folkhälsomyndigheten har nu omklassificerat Covid-19 till en droppsmittesinfluensa (inte kontaktsmitta), varför tidigare krav på egen budlåda inte längre gäller.


Anmälan och betalning
Föranmälan är obligatorisk, antingen direkt på hemsidan eller per telefon 070 345 02 90. Under juni blir det spel om minst sex par är anmälda före kl 16:00.
Betala helst med SWISH (070 345 02 90). Vid kontantbetalning, ta med jämna pengar.


Klubben bjuder på fika lika som tidigare.


Välkommen tillbaka till spelborden!