Deltagare klubbmatch mot Söderhamn

Onsdag 3/4 kl 11

Eva Johansson - Hans Westberg
Per-Olov Karlsson - Christer Nilsson
Inga-Britt Engström - Lena Eriksson
Lars Ramkvist - John-Olof Jonasson
Lars-Göran Jonsson - Thommy Malmström
Bengt Wimo - Hans Bergvik
Börje Olsson - Jan Sundbom
Erik Norman - Lasse Danielsson
Anja Sandberg - Christer Lindqvist
Zennica Hammar - Bo Hagström

Lycka till