Anteckningar från vårt styrelsemöte 5 november

Hej medlemmar i BK Hudik,
nedan de punkter vi diskuterade på vårt senaste styrelsemöte

Öppna poster efter vårt årsmöte

  1. Nybörjarkurs/fortsättningskurs Bordlägges, för att tas upp åter hösten-21
  2. Fyrmanna på klubben Bordlägges, för att tas upp åter hösten-21
  3. Enkät att skicka ut till våra medlemmar Bordlägges, för att tas upp åter hösten-21
  4. Rökning och användande av mobiltelefon under spelkväll Styrelsen manar till att spelare visar hänsyn under spel
  5. 70-års jubileum Vår målsättning är att vi ska ha nån typ av jubileum, beslut kommer styrelsen att ta under januari månad. Preliminärt kan vi boka in 14 mars i våra kalendrar

Några andra punkter

  • Klubben arrangerar ingen Julfest i år
  • Inget spel på torsdagar i år. Beslut tas om eventuell nystart under januari 2021
  • På tisdagar spelar vi , men beslut kan tas på kort varsel om speluppehåll också på tisdagar beroende på Corona läget i Hälsingland
  • Ekonomin inte katastrofal, så tack igen till våra medlemmar som stött klubben i dessa Pandemi tider. Totalt har klubben fått in cirka 20 000 kronor från våra medlemmar.

Finns frågor och funderingar hör gärna av er till någon i styrelsen
För kontaktuppgifter till styrelsen, klicka här


Styrelsen BK Hudik