Fortsättningskurs

Vårens fortsättningskurs i Nordisk Standard Spela Bridge 2 börjar torsdag 3 feb. kl. 13.00.
Kursavgift inkl. bok: 1 000kr
Du anmäler dig till mig, Anita på mobil: 073-140-10-53