Spelet startar V7

Styrelsen har beslutat att återuppta spelet på klubben vecka 7
(onsdag 16/2 resp. torsdag 17/2). Klubbmästerskaps-tävlingen som
var planerad till slutet av februari skjuts upp till mars/april
(ny datum kommer att meddelas).

Vi är självklart medvetna om att förhållandena kan tvingas oss till att
ändra det ovan beslutade.

Styrelsen