Den nya funktionaliteten på hemsidan innehåller bland annat Kontakt-, Forum- och Hjälp-knappar, notifieringsbollar, sidfot på klubbsidor, lite ny alias-funktionalitet, samt några felrättningar.

Ordförande Åsa Karlsson och eldsjäl Bertil G Johnson visade tidigt intresse att gå över till att hantera hemsidan i Bridge-IT (BIT). Alternativen var att fortsätta i Spader ett tag till eller tillverka en extern hemsida. Då de nya klubbsidorna uppfyllde klubbens grundkrav föll valet på BIT.

Samarbetspartners

I arbetet med att flytta över innehåll och funktionalitet från den gamla hemsidan spader till den nya har turen nu kommit till forumet.

Inför Riksstämman pågår nu tester och rättningar av forum samt klubb- och distriktssidor.

På styrelsemötet i maj så beslutades en del förändringar rörande BIT-projektets tidsplan och arbetssätt.

Arbetet med den nya hemsidan ligger något efter plan, vilket vi kommer att försöka hämta in under resten av 2015.

Sidor

Subscribe to Nyheter