DM-finaler har skapats för alla distrikt i alla SM Par

I april-juni 2019 utvecklades nya rutiner för att hantera SM-finalerna vid Bridgefestivalen. Detta skedde i kansliverktyget Hjärter. Parallellt med detta administrerades finalerna även i gamla kansliverktyget Klöver och Medlem på nätet för att kunna jämföra utfallen. Utvärderingen var enbart positiv. Därför kommer endast Hjärter att användas från och med den kommande säsongen.

Sammanfattning

Innan vi går in på mer detaljerad information behöver vi hjälp av våra distrikts-TL i landet. Följande punkter är viktiga:

  • Ruter och Spader/BIT måste användas för att beräkna DM-finalerna
  • Uppdatera datum på eventuellt nyskapade DM-finaler
  • Meddela gärna kansliet om nya eller gamla DM-finaler tas bort
  • Meddela gärna kansliet om en DM-final ändras till Flera omgångar

Den första punkten är obligatorisk. Spader/BIT måste användas för rapporten då Hjärter inte kan importera resultat på något annat sätt. Kontakta kansliet om ni behöver hjälp med Ruter eller Spader/BIT.

Detaljerad information

Fyra olika SM Par med distriktskval spelas vid Bridgefestivalen: Veteran, Dam, Mixed och Open. Kval spelas i 21 distrikt. Det gör att det finns totalt 84 DM-finaler runtom landet som spelas från september till april eller maj. Av dessa 84 är 35 redan inlagda i BIT-kalendern, vilket tyvärr borde ha varit fler med tanke på att säsongen redan är igång.

En deluppgift i Hjärter > SM Par är att automatiskt skapa DM-finalerna åt distrikten. Poängen är att det är bra för spelarna att tävlingarna är inlagda i respektive distriktskalender. Det jobbet har precis utförts, och påverkar endast de distrikt och/eller DM-finaler som inte redan var upplagda. Distrikten kan alltså fortsätta att använda alla redan upplagda DM-finaler för 2019/2020.

Visa exempel på nyupplagd DM-final

Planen för kommande år är att skapa nästa säsong i SM-verktyget redan i april. Det gör att ni framöver kan invänta den nya (tekniska) säsongen och sedan endast ändra datum på de centralt skapade DM-finalerna. Vi kommer naturligtvis att kontrollera befintliga tävlingar, så om ni vill lägga upp distriktskalendern tidigare än så kommer även det att fungera.

Eftersom Svenska Bridgeförbundet inte vet när DM-finalerna spelas har alla nya DM-finaler lagts in den 10 augusti 2019 kl 10.00. Det gör att alla distrikts-TL i berörda distrikt snarast ska bestämma speldatum och tid och uppdatera tävlingen i BIT.

Till skillnad från tidigare, då de kvalande paren importerades till SM-finalerna från respektive mästarpoängsrapport, används numera endast Spader-rapporten vid import till Hjärter. Det gör att Ruter måste användas och resultatet måste rapporteras till Spader/BIT för att kvalresultatet ska kunna läsas in i Hjärter.

För tillfället är Hjärter kopplat till nyskapade eller befintliga DM-finaler. Om ni ändrar datum på de nya eller gör mindre ändringar på de befintliga behöver ni inte meddela kansliet. Om ni däremot tar bort DM-finaler för att lägga upp nya, eller ändrar upplägg till tävlingar över flera omgångar, är det bra om ni meddelar Svenska Bridgeförbundets kansli så förenklas arbetet på kansliet.