Blandade nyheter och förbättringar

BIT-projektet har haft paus sedan midsommar till fördel för sol, bad och festivalarbete. Sedan mitten av augusti är vi igång igen. Vi börjar med en publicering av några mindre nyheter och lite felrättningar:

Felrättning: Denna minisajt har fått tillbaka rubriken ”Bridge-IT”

Även små felrättningar kan vara användbara.

Felrättning: Händelser och tävlingar har ibland kraschat för administratörer

Vi har fått in rapporter från några olika klubbar och distrikt om tävlingar eller händelser som inte har gått att visa om man är administratör. Vanliga medlemmar har inte haft några problem, och inte heller läsare som inte är inloggade.

Felet har hittats och åtgärdats. Det kan dock finnas tävlingar som har kvar problemet, men det är lätt åtgärdat om ni meddelar oss.

Felrättning: Klubbar kan nu redigera sina guldtävlingar

Klubbar kan inte lägga upp guldtävlingar själva. Däremot kan de redigera guldtävling som förbundet har lagt upp och överlämnat i klubbens regi.

Tyvärr har sådan redigering fram till nu inneburit att guldstatusen har försvunnit. Detta är nu åtgärdat, så det är fritt fram att redigera era egna guldtävlingar.

Distriktsnyheter på klubbarnas framsidor

Framsidan på röda klubbsidor har fram till nu innehållit klubbnyheter och förbundsnyheter. Detta har nu ändrats så att även distriktsnyheterna visas.

Om du tidigare har redigerat din framsida så att förbundsnyheterna har dolts kommer inte heller distriktsnyheter att visas. Om du vill ändra detta kan du redigera klubbens framsida så att det ser ut så här:

[nyhet:klubb]
[nyhet:distrikt]
[nyhet:förbund]

Gröna huvudmenyalternativet TÄVLING leder till tydligare sida

Gröna huvudmenyalternativet TÄVLING har tidigare gått till en sida med många menyalternativ som har varit svåra att strukturera på ett bra sätt. Menyn har ersatts med en tydligare lista med länkar vilket förhoppningsvis gör det enklare att hitta rätt.

Efterhand kommer andra s.k. ”landing pages”, dvs mellansidor när man klickar på huvudmenyalternativ, både på gröna och blå sidor, att omstruktureras på motsvarande sätt.

Närmast på agendan

BIT-gruppen kommer ägna ytterligare ett par veckor åt allmän städning av saker som har dykt upp under sommaren eller sådant som återstod vid midsommar. Därefter tar det ”riktiga” arbetet vid. Det som står närmast på agendan är följande:

  • Distriktskalender som kan visa alla distriktets klubbar
  • Kalender med filter
  • Förbättringar av Sök-modulen
  • Kansliets reskontra med hantering av medlemsavgifter

Endast för förbundsadministratörer: Puffar kan återigen läggas in

Längst ned på sidor och nyheter kan förbundsadministratörer lägga in så kallade puffar som är bild och text som är länkade till andra nyheter. Detta slutade av okänd anledning att fungera, men fungerar nu återigen.

Visa exempel (listan med bilder på tidigare vinnare)