Matchens giv - Rond 1:1

Om att spänna bågen

Den första omgångens match mellan Ebenius Crew och Lavec Smile inleddes med småspel för växelpengar. Första tvåsiffriga resultatet kom på en aggressiv spärröppning:

K97
EK1065
73
Kkn5
103
Dkn73
ED
ED1097
D
8
K1098542
8643
Ekn86542
942
kn6
2
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen

Christian Lahrmann öppnade i första hand med 4 – ett bud som jag tycker passar den destruktiva handen. Dennis Bilde kunde knappast agera i sista hand med bara en hygglig öppningshand och dubbelton spader. Tre odubblade bet såg dock inte alldeles illa ut eftersom 4 spader kunde straffas.

Vid andra bordet nöjde sig Frederic Wrang med 3, vilket gav Simon Ekenberg ett bekvämare läge:

Väst
Nord
Öst
Syd
Clementsson
Palma
Ekenberg
Wrang
3
Pass
Pass
3N
Pass
4
Pass
Pass
Pass

Nog känns det väl rimligt att ta en titt på sitsen med hjärteress ut men Palma valde ruterutspel. Därmed fick Jan Clementsson en chans som han inte missade. Ruteress följdes av låg trumf till esset och en klövermask. På klöveress försvann ruterförloraren och sedan var det lugna gatan.

I ett par andra matcher gick 4 spader hem också efter hjärteress ut. Det avgörande är förstås om Nord tolkar hjärteråttan rätt – den kan ju vara både singel och 98 ensamma. Men visst är det väl troligare att spärröppnaren är kort?