Matchens giv - Rond 3:1

Budgivning är samarbete

Tredje omgångens första halvlek var en av de där som alla bridgeskribenter hatar: menlösa brickor där ingenting händer. I matchen mellan Smile och Alert hände en enda sak – men den var i stället av den arten som jag gillar att orera kring.

8
EKkn7
Kkn9653
93
K6
D93
D842
8752
ED1053
108654
7
Ekn
kn9742
2
E10
KD1064
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1
2
Pass
?

Vid båda borden startade budgivningen så här. Hur ska man nu tänka som Syd?

Nord lär ha ett hyggligt inkliv i zon mot ozon, så utgång är en klar möjlighet. Visserligen är rutersingeln en nackdel men ett par ess är inte att förakta.

Men först och främst: är det jag som ska ta beslutet och hur bråttom är det med det?

Visst kan Nord ha en enfärgshand i ruter men det finns också andra möjligheter. Jag vet helt enkelt inte tillräckligt mycket och jag kan inte alls med ett bud beskriva min hand så att Nord kan ta ställning.

Vid ena bordet bjöd Syd 2NT och vid det andra 2. Vilket är mer konstruktivt – alldeles oavsett Nords hand?

Naturligtvis 2, som lämnar öppet för det mesta. Nord kan visa en klöverfärg, nyansera sin styrka och framför allt visa ett hjärterstöd. 2NT är ett sterilt ja-eller-nej-bud som inte ens berättar vad det är grundat på – annat än spaderhåll.

Verkligheten talade: 13 imp till fördel för 2.