Matchens giv - Rond 1:2

Daldans som kom av sig

Någonting som flera svenska kungar fick lära sig är att man ska akta sig för att utmana masar och kullor. Det fick också Skalman upptäcka i matchens andra halvlek. På de första åtta brickorna tuggade dalalaget i sig 30-0 och hade nästan jämnat ut matchen.

En bricka som bidrog till upphämtningen var denna:

943
Dkn1076
86
985
D107
95
32
KDkn1062
E62
EK432
Ekn95
7
Kkn85
8
KD1074
E43
15
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
N-S i zonen

Vid båda borden bjöd Nord-Syd 4 hjärter efter en upplysningsdubbling av Väst och ett klöverbud från Öst.

Mot Daniel Sivelind valde Niklas Warne att spela ut den ruterkung som verkade helt naturlig. Det gav emellertid bort kontraktet. Daniel kunde sedan godspela sin ruterknekt för ett spadersak.

Karl Asplund valde i stället att spela ut trumf, vilket gav Ida Grönkvist en omöjlig uppgift. Hon prövade om rutertio satt rätt genom att släppa runt åttan men det gjorde den ju inte. Längre fram testade hon rutermasken med nian i hopp om att Öst hade en honnör tredje – men så satt det inte heller. Tappert kämpat men -12 blev det.

Efter de 30 tog dalaupproret slut. Skalman vann 40 imp på de avslutande brickorna och återställde marginalen från första halvlek.