Matchens giv - Rond 6:1

Hur bra är handen?

Avslutande helgen inleddes med bl.a. tvåan Skalman mot Zmrzlina. Det var rimligt att anta att Skalman behövde en del poäng för att hänga på ledande Harplinge.

Första egentliga utslaget gick emellertid i motsatt riktning:

ED2
EK108742
E
Ekn
Kkn1085
3
kn7
95432
973
kn
K109532
KD7
64
D965
D864
1086
3
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Warne
Pettersson
Ahlesved
Scherdin
Pass
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3N
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Pettersson-Scherdin hade en systemkomponent som var det enda som kunde äventyra slammen. 2-svaret satte den på fel hand men ingen lågfärg satt så illa att det hade någon betydelse.

Väst
Nord
Öst
Syd
Bjäring
Petersson
Östberg
M Grönkvist
Pass
Pass
2
Pass
2
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Dbl
Pass
Pass
Rdbl
Pass
4
Pass
4
Pass
4
Pass
4N
Pass
5
Pass
5N
Pass
7
Pass
Pass
Pass

Om det var systemet eller någonting annat som ställde till det vid andra bordet är svårt att säga. På Mickes frågande 2 visade Jonas en rejäl kravöppning med 6+ hjärter och Micke förklarade sig nöjd med hjärtern.

Är storslamsinviten motiverad? Är det rimligt att lägga på? Frågan är förstås hur bra kort Micke visat och hur bra hans trumfstöd behöver vara för 3 och ett följande kontrollbud.

Det ska villigt medges att marginalerna är knappa. Om någon av dem har hjärterdam i stället för knekt eller tia, är 7 hjärter ett bra kontrakt. Men utifrån sett verkar det lite optimistiskt att förvänta sig K, KD och trumfdamen hos Syd. Hade han gått ned i 4 då?

Brickan visar också att artificiella metoder inte alltid är överlägsna. När ena handen inte kommer åt att visa handtypen blir en senare värdering knepigare.