X - Snabbinstruktioner

Här hittar du följande snabbinstruktioner:

Du kan hitta mer omfattande instruktion på den officiella instruktionssidan.

Mata in lagmedlemmar

Gör så här för att mata in lagmedlemmar:

Ovanför rubrikerna för serien och under länken Hem ska det stå Lag i det blå fältet.

  • Klicka på Lag och välj Redigera
  • Längst ned finns rubriken Lägg till lagmedlem
  • Skriv in MID i rutan och lägg till

Mata in spelare och resultat

Gör så här för att mata in lagmedlemmar:

Ovanför rubrikerna för serien och under länken Hem ska det stå Match i det blå fältet.

  • Klicka på Match och välj Redigera
  • Nu kan du mata in spelare och resultat

OBS! Speciella rättigheter krävs. TL måste kontakta kansliet för att få dem.

Mata in tävlingsledare

Du kan mata in tävlingsledare på två ställen; dels i Redigera rond, dels i Mata in resultat för rond. Tävlingsledare SKA matas in.

Samma förutsättningar gäller som vid inmatning av spelare och resultat, det vill säga att du måste logga in på hemsidan och dessutom ha speciella rättigheter så att du kan mata in tävlingsledare.