ÖMBF styrelsemöte 9 september

ÖMBF:s styrelse avhöll ordinarie sammanträde söndagen 11 september, digitalt via Google Meet.

Protokoll från mötet finner du på sidan för mötesprotokoll.