Funktionärsmedlemmar

Nu finns listorna över funktionärerna för sommarmånaderna juni – augusti.
Nu är det så att vi spelar dagspel på tisdagar istället för måndagar och kvällspel på onsdagar hela sommaren som vi tidigare meddelat.

Vi har konstaterat att man generellt spelar med fler olika medspelare vilket gör att det blivit större flexibilitet men svårare att fördela i listorna över funktionärerna. Om det uppstår problem med att kunna ställa upp på tilldelade tider så byt gärna mellan varandra. Meddela mig via min e-post enligt nedan så försöker vi revidera så att vi har en uppdaterad lista på hemsidan.
jan-roger.lilja@telia.com

Vänliga bridgehälsningar med en önskan om en skön sommar med mycket sol och bad samt givetvis trevlig bridge också önskar Medlemskommittén.

Märk väl att tvätta händerna och använda handskar vid arbete i köket.

GENERELLA REGLER ATT FÖLJA FÖR FUNKTIONÄRER.

OBS! Vi vill att ni medlemmar själva söker information kring när ni ska ställa upp.
Kopior av funktionärslistor finns att hämta i vår lokal för dem som inte har e-post. Dessutom finns dessa uppsatta på anslagstavlan.

Om det uppstår problem med angivna tider, så byt med någon och mejla dessa uppgifter till: Jan-Roger Lilja: jan-roger.lilja@telia.com
så reviderar vi listorna på hemsidan och på anslagstavlan.

Vi har inga möjligheter att administrera byten.

Medlemskommittén
Inger S, Paula A, Rolf A och Jan-Roger L