Utökad sommarbridge

Efter midsommar dvs från v 26 utökar vi med ett speltillfälle varje
vecka på prov.
Vi spelar Måndagar eftermiddag 50/50 Hcp/Scratch med start kl 13.00
Första måndagen blir alltså den 27 juni.

Varmt välkomna hälsar

Åhus Bridgeklubb
Styrelsen