Klubbnyheter

P.g.a. dubbelbokning av vår spellokal, måste vi byta kväll vid 8 tillfällen under vårsäsongen.
26/1 - tis.25/1
9/2- tis.8/2
23/2- tis.22/2
9/3- tis.8/3
23/3- tis.22/3
6/4- tis.5/4
20/4- tis.19/4

Nu kan du, om du är intresserad, läsa protokoll från klubbens styrelsemöten.
Sökväg: KLUBBEN-Styrelseprotokoll
Obs! Du måste vara inloggad medlem i ÄBK, för att kunna läsa dessa!