LänsNygammalt 2018 totalt 4(5) spelade. (De 3 bästa resultaten räknas)

Nygammalt 2018 Nygammalt 2018

Plac Poäng Namn                       MID   Ersätt 12-20 11-17 10-01 01-20

  1 189,9 Birgitta Hjelte - Lena Mårtensson       65698 84025 (56,5)     56,5 69,6 63,8
  2 182,1 Annemarie Mauritzson - Frank Johansson    58682 56449 (53,6)  63,4 53,6 53,2 65,2
  3 175,2 Birgitta Almgren               63455    (49,1)  59,7 66,4    49,1
  4 174,8 Bengt Appelqvist               63335    (54,7)  54,7 52,2 55,4 64,6
  5 174,5 Jan Janson                  37924    (54,7)  54,7 48,7 55,2 64,6

  6 172,8 Anders Bengtsson                2777    (55,4)  61,3 55,4 48,4 56,0
   172,8 Sven-Anders Svensson             65952    (55,4)  61,3 55,4    56,0
  8 172,2 Nicklas Bårman                60737    (54,9)  57,3 54,9 44,0 60,0
   172,2 Jan Gustavsson                60706    (54,9)  57,3 54,9    60,0
 10 170,8 Olle Johansson - Margareta Karlsson      30273 42662 (54,4)  54,4 59,9 56,5 46,3

 11 168,0 Kerstin Trydell - Agneta Hägerström      48769 48771 (53,1)  54,2 53,1 60,6 52,2
 12 166,3 Margaretha Bodén               60888    (48,5)  55,7 48,5 62,1
 13 165,9 Elsie Blomqvist                55992    (48,9)  42,9 48,9 55,6 61,4
 14 165,3 Åsa Caviezel                 56627    (49,2)  57,3 49,2 58,9 41,4
 15 165,1 Sven Bilén                  63334    (52,2)  52,2 49,2 58,9 54,0

 16 164,6 Britt Inger Kjellman - Stig Emblad      58665 50601 (52,6)  58,9 52,0 52,6 53,2
 17 163,8 Gunilla Johansson               32115    (52,4)  53,3 52,0 58,2 52,4
 18 163,3 Lena Ljungqvist - Rolf Sandberg        39612 58235 (49,1)  41,3 49,1 60,6 53,6
 19 162,7 Charlotte Brydolf               58314    (51,4)  59,7 51,6 51,4 49,1
 20 162,2 Rune Johansson                38955    (42,9)  52,9 66,4 42,9

 21 162,2 Margreth Gustavsson              55996    (49,1)  42,9 51,6 49,1 61,4
 22 162,0 Inger Wallin - Kerstin Adie          61941 26757 (49,2)  49,2 48,6 50,9 61,9
 23 162,0 Leif Bengtsson                33986    (51,9)  51,9 46,4 55,2 55,0
 24 161,8 Lennart Nordberg - Anders Trydell       13321 54429 (48,8)  57,6 55,4 30,6 48,8
 25 158,8 Birger Högberg - Jan Björkman         89107 62990 (43,6)     54,6 60,6 43,6

 26 158,8 Ingrid Olsson                 63458    (52,5)  53,5 52,5    52,8
   158,8 Göran Rohlén                 34064    (52,5)  53,5 52,5 49,1 52,8
 28 158,0 Jette Hultén - Margaretha Josefsson Frid   45147 64727 (47,3)  54,0 40,4 56,8 47,3
 29 157,7 Bengt Karlsson                40255    (52,0)  53,3 52,0    52,4
 30 156,9 Lennart Nilsson                19849    (50,8)     52,2 50,8 54,0

 31 156,1 Gertie Schill - Jan-Inge Christiansson    55924 55907 (43,0)     60,0 43,0 53,0
 32 155,3 Inger Strandahl - Jan-Roger Lilja       33847 43983 (49,9)  49,9 50,6    54,9
 33 155,1 Kenneth Johansson               11997    (46,4)  52,2 46,4 56,5 41,4
 34 155,0 Bo Bodén - Gunvor Lindegren          60889 88069 (49,7)  52,5 49,7 52,8
 35 154,4 Maud Ohlsson                 42187    (48,3)  48,9 48,3    57,2

 36 154,3 Tommy Svensson                46014    (47,5)  42,2 47,5 56,5 50,2
 37 154,2 Karl-Bertil Bengtsson - Ingela Johansson   33604 46021 (46,7)  55,1 45,0 52,4 46,7
 38 154,1 Ulla Åberg                  65696    (44,0)  62,2    44,0 47,9
 39 153,7 Kjell Öberg - Anders Richnau         15657 53991 (49,7)  51,2 49,7 52,7 46,0
 40 152,6 Per Johansson - Rosie Hansson         36955 48236 (37,2)  50,9 64,5    37,2

 41 151,5 Einar Jönsson                 2732    (47,3)  50,6 46,8 53,6 47,3
 42 151,5 Greger Sundgren - Rolf Nilsson        28664 59008 (46,2)  46,3 46,2 59,0 44,6
 43 150,6 Ingalill Svensson - Mona Joleby        92783 56950 (46,3)  50,6    46,3 53,8
 44 149,6 Kerstin Kristiansson - Bengt Larsson     63262 35169 (46,4)  46,4 48,3 55,0 38,6
 45 149,3 Göran Johansson - Ann-Christin Wallin     9624 40247 (44,7)  44,2 44,7 55,4 49,2

 46 148,8 Christina Berthag - Ann-Katrin Selander    33608 33609 (44,1)  42,5 60,1 44,1 44,6
 47 148,0 Kerstin Gyllén - Håkan Björklund       58677 38101 (37,3)  50,8 60,0 37,3
 48 147,9 Siw Svensson - Maria Söderlund        56262 60715 (47,1)  53,6 47,2 47,1
 49 147,8 Birgitta I Olsson - Jan Olsson        56442 56443 (40,0)  38,8 51,1 56,7 40,0
 50 147,6 Marita Blomqvist-Sandberg - Tommy Ljungqvist 58236 39613 (45,4)  45,4    47,5 54,7

 51 147,2 Ingalill Johanssson - Britt Bengtsson     60496 5578 (41,4)  62,9 41,4    42,9
 52 147,1 Georg Olsson                 64632    (46,5)  52,9 46,5    47,7
 53 147,0 Bernt Randén - Eva Randén           31979 54455 (46,2)  46,2 49,2    51,6
 54 146,5 Asta Odinge                  25658    (47,3)  50,6 46,8 48,6 47,3
 55 146,5 Kerstin Lundberg - Stanni Dahlberg      63029 81772 (47,0)  47,0 45,1 52,3 47,2

 56 146,4 Lennart Andersson               58893    (44,0)  54,0 44,0 48,4 39,8
 57 144,8 Astrid Börjesson - Per Carlsson        46651 53308 (36,3)  54,5 54,0    36,3
 58 144,4 Matts Idoffsson - Eva Lena Glimne       61185 81091 (45,3)  48,5 45,3 28,6 50,5
 59 143,2 Annbritt Ulvgren Sundberg           64543    (45,6)  46,6 50,9 45,6
 60 142,7 Sören Hammer                 41240    (42,2)  42,2 52,7    47,7

 61 141,2 Stig-Olof Johansson              33989    (44,6)     44,6 48,6 47,9
 62 140,7 Per Sintorn - Hugo Kaspersson         36301 59629 (36,2)  49,9 36,2 54,5
 63 140,5 Conny Johansson - Ulla Skärberg        63437 15888 (34,4)  34,4 55,9    50,1
 64 140,2 Marzanna Baczynska              65306    (40,0)     52,6 47,5 40,0
   140,2 Ann Öhnedal                  53984    (40,0)  36,1 52,6 47,5 40,0

 66 137,8 Kent Asplund                 26431    (39,8)  54,0 44,0    39,8
 67 137,8 Hans Andréasson                8215    (44,5)  46,6 44,5 46,7
 68 137,6 Johan Sönnerstedt               33601    (37,8)  42,2 57,5 37,8
 69 134,9 Lisbeth Andreasson - Frank Larsson      87388 60488 (37,6)  49,0 37,6    48,3
 70 133,7 Gunilla Jonsson - Lennart Jonsson       36772 36771 (40,7)  42,6    40,7 50,4

 71 132,7 Kai Sundberg - Inge Karlsson         64542 58661 (38,8)  38,8 47,4 46,5
 72 123,8 Gert-Arne Johansson - Sune Nilsson      46020 33605 (37,2)  36,8 37,2 39,1 47,5
 73 113,2 Stig-Arne Någård               38254         60,1       53,1
 74 113,2 Lars-Eric Thedeby               28669         60,1 53,1   
 75 112,0 Ulf Andreasson - Jenny Myrendal        47041 62212         50,2    61,9

 76 111,3 Diana Avaso                  63434            53,1 58,2
 77 110,6 Lars Styrmark                 2459            48,5 62,1
 78 110,1 Ingegerd Peterson               14153         62,2       47,9
 79 108,8 Kerstin Johansson               56062         57,3    51,4
 80 106,8 Lars Andersson                63337         51,9       55,0

 81 106,1 Karin Janson                 43412            55,9    50,2
 82 105,6 Lars Håkansson                12959         57,3 48,3   
 83 101,8 Jörgen Persson                31291               48,7 53,1
 84  98,3 Lars Brunzell                 31482            47,5 50,8
 85  98,2 Gun Brändström - Roger Hultén         64725 45148      55,4       42,8

 86  96,5 Carl-Olof Jagebro               26790            50,9 45,6
 87  95,3 Hans Selander                 33610            57,5 37,8
 88  92,6 Bengt Andersson                87800            44,6    47,9
 89  92,1 Susanna Lindén-Gustafsson           62469         42,2 49,8   
 90  91,1 Sigbritt Nilsson               58752            44,5 46,7

 91  86,8 Leif Andersson                65054            39,3    47,4
 92  83,6 Lena Åkvist - Maud Brink           83478 82812      36,3       47,3
 93  57,3 Hans Carlsson                 48914         57,3      
 94  57,2 Anita Ottosson                90760                  57,2
 95  56,4 Anita Jönsson - Ulla Ståhl          35425 91751         56,4   

 96  55,9 Ann-Marie Österström             25664            55,9   
 97  55,7 Margaretha Forslund              55912         55,7      
 98  55,6 Ulf Aronson                  2515               55,6
 99  55,4 Stig Olsson                  41175               55,4
 100  54,7 Wilhelm Palmqvist - Christer Palmqvist    63462 92256            54,7

 101  52,7 Irene Nyqvist                 64493            52,7   
 102  50,1 Göran Åkvist - Roland Svensson        83477 92781      50,1      
 103  50,1 Martje Lindholm - Mona Justusson       60489 94095      50,1      
 104  49,8 Lars Adie                   51619            49,8   
 105  49,6 Anders Ekman - Birgit Ekman          42257 42256            49,6

 106  49,2 Ulla Nilsson - Monica Björk          48242 82283            49,2
 107  48,9 Gun Jacobsson                 89402            48,9   
 108  48,9 Thomas Brydolf                58315         48,9      
 109  48,7 Jan Bengtsson                 84859            48,7   
 110  48,7 Ulla Ekborg                  31292               48,7

 111  47,4 Inga-Maj Baath                81079                  47,4
 112  46,5 Annika Nilsson                36967            46,5   
 113  44,8 Anders Norin - Agneta Höckert         8191 63459         44,8   
 114  44,8 Eva Aronsson - Sten Aronsson         44445 37634      44,8      
 115  44,4 Göran Wiebe - Barbro Jensen          91713 64491         44,4   

 116  43,0 Gullvi Skarfors - Ann-Mari Herne       64496 16939         43,0   
 117  42,9 Rosita Henningsson              38952               42,9
 118  42,1 Birgitta Olsson - Ulla Hindsén        53951 19051            42,1
 119  39,7 Anders Jansson - Eva Lorentzon        39678 86814            39,7
 120  39,3 Solveig Svensson               91544            39,3   

 121  36,8 Bengt-Olof Bengtsson - Birger Johansson    58307 8490      36,8      
 122  36,1 Per-Olof Vilén                56450         36,1      
 123  32,3 Irene Karlsson - May Ericson         30903 27086            32,3